BADANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ MTQ48

Badanie odporności psychicznej MTQ48

MTQ48 to naukowe narzędzie do badania poziomu odporności psychicznej.

TECHNIKALIA:

  • Po zakupie otrzymujesz link do testu online (48 pytań)
  • Po ustaleniu terminu, spotykamy się online w celu omówienia wyników testu
  • Spotkanie trwa 60 min., na platformie Skype (otrzymujesz link do spotkania)
  • Otrzymujesz raport wskazujący na Twoje mocne strony oraz te obszary, które warto wzmocnić
  • Decydujesz czy chcesz kontynuować ze mną pracę nad wzmocnienie swojej odporności psychicznej

400,00 

Aktualnie konsultacje odbywają się
w godzinach 9.00 - 13.00

Korzyści z diagnozy MTQ48

Wiedza, którą zdobywasz z testu, to wiedza na całe życie.

Diagnoza poziomu kluczowych elementów wpływających na efektywność oraz reagowania na stres

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu i wsparcie w obszarze dobrostanu

Analiza predyspozycji oraz możliwość zaplanowania ścieżek rozwoju zawodowego